Welcome to Babilonya Jewellery online store

Politica de confidentialitate

Confidențialitate

Babilonya respectă intimitatea clienților săi. De aceea avem grijă ca toate informațiile furnizate de clienții noștri să rămână strict confidențiale, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.

Operator de date

Operatorul de date personale pentru toate interacțiunile cu site-ul Babilonya.ro, denumit în continuare Babilonya, este persoana juridică cu următoarele date:

Denumire  Indico Trading International SRL

Reg. Com.  J 40/9335/2011

CIF/CUIRo 28942296

SediuBucuresti, strada DANTELEI NR.90A, Camera 2

Capital social10 000 lei

E-mail babilonia@indico.ro

Telefon0771250455 (L-V, 09:00-17:00)

Definiții

„date cu caracter personal” - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Categorii de date personale prelucrate

Babilonya prelucrează următoarele categorii de date:

Date de contact - Nume și prenume, adresa de facturare, adrese de livrare, numere de telefon, adrese de email

Date tehnice - Adresa IP, sistem de operare, tipul browserului și versiunea acestuia, tipul de dispozitiv de pe care accesezi site-ul Babilonya.ro

Babilonya nu prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal („date sensibile”).

Scopurile și legalitatea prelucrării

În concordanță cu prevederile GDPR, prelucrarea datelor de către Babilonya se bazează pe următoarele temeiuri legale:

Contract - prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu persoana vizată

Consimțământ - prelucrarea datelor în scopul sau scopurile pentru care persoana vizată și-a dat consimțământul

Obligații legale - prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea altor prevederi legale

Interes legitim - prelucrarea datelor este bazată pe un interes legitim al Babilonya

Contract

Plasarea unei comenzi pe site-ul Babilonya.ro, cu aprobarea termenilor și condițiilor, este echivalentă cu un contract de vânzare-cumpărare. Babilonya va stoca datele pe care ni le furnizezi (nume și prenume, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de email, numere de telefon) și va face doar acele prelucrări necesare pentru îndeplinirea acestui contract: facturare, livrare, informarea în legătură cu stadiul comenzii, organizarea returului, stornare și toate comunicările prin e-mail sau telefon legate de acest contract.

Adresa și numărul de telefon sunt transferate către Nemo Express pentru a efectua livrarea la destinatar. Nemo Express foloseste aceste date numai în scopul de a realiza livrarea.

În cazul în care faci un retur și ne furnizezi un număr de cont pentru rambursare, vom transmite către BRD - Groupe Société Générale numărul de cont, numele și prenumele împreună cu numărul facturii pentru a efectua transferul în contul respectiv. BRD - Groupe Société Générale nu folosește aceste date decât în scopul de a realiza transferul, cu respectarea prevederilor legale.

Consimțământ

Babilonya trimite prin e-mail newsletter doar celor care și-au dat consimțământul în prealabil, prelucrând adresa de e-mail, numele și prenumele. Poți să-ți retragi consimțământul oricând prin folosirea opțiunii de „Dezabonare” de la finalul fiecărui e-mail.

Atunci când îți faci cont pe Babilonya.ro, este nevoie de consimțământul tău pentru prelucrarea datelor (nume, prenume, adrese) pe o perioadă nedefinită, pentru a-ți asigura o experiență mai plăcută și mai personală: vei putea cumpăra mai repede, vei putea să verifici mai ușor stadiul comenzilor, să revezi comenzile trecute, dar și să îți administrezi contul așa cum dorești, schimbând datele și parola sau adaugând adrese de livrare alternative.

De asemenea, pentru folosirea anumitor cookie-uri de pe site este nevoie de consimțământul tău (vezi Cookie-uri).

Obligații legale

Potrivit GDPR, Babilonya poate prelucra date fără acordul explicit al persoanei vizate, pentru a îndeplini obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

De exemplu, potrivit legislației în vigoare din domeniul fiscal, facturile trebuie păstrate pe o perioadă de 10 ani, ca urmare Babilonya va stoca datele de facturare pe această perioadă.

Interes legitim

Babilonya poate prelucra date în baza unui interes legitim al său, pentru a realiza următoarele scopuri:

securitatea datelor - Babilonya prelucrează datele tehnice (adrese IP, sistem de operare, tipul browserului și versiunea acestuia, tipul de dispozitiv de pe care accesezi site-ul Babilonya.ro) pentru a asigura securitatea serverului și pentru a se proteja de atacuri cibernetice.

îmbunătățirea performanțelor - Babilonya prelucrează adrese de IP (anonimizate) împreună cu istoricul navigării de site-ul Babilonya.ro pentru a face analize statistice cu ajutorul Google Analytics. Poți opta să nu fie folosite datele în acest scop dezactivând cookie-urile de tip „Statistici” (mai multe detalii la secțiunea Cookie-uri)

Transmiterea datelor către terți

O parte din datele personale pot fi transimse către:

Nemo Express: Nume și prenume, adresă, numere de telefon, în scopul livrării

BRD - Groupe Société Générale: Nume și prenume, cont bancar, numărul facturii, în scopul rambursării sumei în cont

MAILCHIMP (The Rocket Science Group, LLC): Nume și prenume, adresa de email - în scopul gestiunii abonamentelor la newsletter și trimiterii prin email a acestuia

GMAIL (Google, Inc.): Nume și prenume, adresa de email, în scopul comunicării prin email

GOOGLE (Google, Inc.): identificatori online, istoricul navigarii pe site - pentru scopuri de marketing

FACEBOOK (Facebook, Inc.): identificatori online, istoricul navigarii pe site - pentru scopuri de marketing

INSTAGRAM (Facebook, Inc.): identificatori online, istoricul navigarii pe site - pentru scopuri de marketing

autorități, instituții publice, alte părți: pe baza necesității, în măsura în care este o obligație legală

contabili, avocați, auditori, consultanți externi: pe baza necesității, respectând confidențialitatea

Securitatea datelor

Babilonya protejează datele tale personale împotriva pierderii, accesului neautorizat sau distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, prin utilizarea unor proceduri interne (controlul accesului fizic la sediu, pregătirea personalului) și măsuri tehnice adecvate: criptare, parole de accesul la sisteme, utilizarea conexiunilor securizate SSL (datele sunt criptate făcând imposibilă interceptarea acestora).

Datele sunt prelucrate de Babilonya sau de subcontractori în Uniunea Europeană sau în S.U.A. În cazul în care datele sunt prelucrate în S.U.A. ne asigurăm că subcontractorii sunt certificați prin „Scutul de Confidențialitate SUA - UE”, care asigură același nivel de securitate și confidențialitate ca în Uniunea Europeană.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate (dvs. sau o altă persoană ale cărei date le furnizați) au următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Persoana vizată are dreptul a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor efectuate de Babilonya, precum acest document. La cererere, putem furniza informații suplimentare.

Dreptul de acces la date. Orice persoană are dreptul de a cere o confirmare asupra faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la orice alte informații privitoare la acestea.

Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la Babilonya, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc și completarea acelor date care sunt incomplete.

Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care ni le-a furnizat într-un format structurat și de a transmite aceste date altui operator. Persoana vizată are dreptul ca aceste date să fie transmise direct către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a retrage consimțământul. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de de a nu face obiectul unei decizii automate. Persoana vizată are dreptul să se opună unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care o afectează într-o măsură semnificativă. În acest caz Babilonya va reevalua această decizie printr-un operator uman, dându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile prevăzute de lege (de exemplu când datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost prelucrate, la retragerea consimțământului sau la opunerea asupra prelucrării, sau în cazul în care se constată că prelucrarea nu a fost legală).

Dreptul la opoziție. Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, atunci când prelucrarea se bazează pe existența unui interes legitim al Babilonya. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este în scop de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop.

Dreptul de a se adresa Autorității de Supraveghere. În cazul în care considerați că drepturile legate de protecția datelor cu caracter personal v-au fost încălcate, aveți dreptul de a vă adresa printr-o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de a se adresa Justiției. În măsura în care considerați necesar, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente.

Pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus și pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, te rugăm să ne contactezi la adresa de email babilonia@indico.ro.

Babilonya va răspunde la cererile formulate fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. În acest caz Babilonya te va informa în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În anumite situații, este posibil să nu putem da curs în totalitate cererii tale datorită dispozițiilor legale contrare. În acest caz te vom informa despre motivul refuzului.

Cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Acest site utilizează cookie-uri pentru a asigura o funcționare corectă, pentru a-ți memora preferințele și pentru analiza traficului. Ca să îți putem oferi o experiență online adaptată preferințelor tale anumite aplicații de marketing pot avea acces prin intermediul cookie-urilor la modul în care folosești site-ul nostru. Dă click pe butonul „OK” dacă ești de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Cookie-urile sunt mici fișiere de text ce pot fi utilizate de către site-uri pentru a face navigarea mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul tău atunci când ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de consimțământul tău.

Utilizăm diferite tipuri de cookie-uri, unele dintre ele fiind plasate de către terți. Tipurile de cookie-uri sunt detaliate pe categorii în Declarația de cookie-uri. Poți să modifici setările oricând sau să îți retragi consimțământul pentru fiecare categorie.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: Babilonya.ro

  • sub-total $300.00
  • Eco Tax (-2.00) $10.00
  • VAT (20%) $60.00
  • total $370.00